IRC-LMC पहिलो वर्ष पुरा गरेर दोश्रो वर्ष प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा सबै लाई हार्दिक धन्यबाद छ।